Αριστερά το Βραδετινό Γεφύρι (ή όπως το λένε οι ντόπιοι “Το Πέρα Γεφύρι”) , στη θέση Μτσίφα, στα 1063μ. υψόμετρο και δεξιά το Καπεσοβίτικο ή “Δώθε Γεφύρι” στα 1060μ.υψόμετρο . Και τα δυο μαζί γεφυρώνουν το ρέμα της Μεζαριάς στο ομώνυμο φαράγγι που χύνεται στο Βίκο, και είναι προσιτά και τα δύο με τη Σκάλα Βραδέτου-Καπεσόβου. Είναι πέτρινα μονότοξα και είναι άγνωστο πότε χτίστηκαν ή ποιος τα έχτισε, διατηρούνται όμως σε πολύ καλή κατάσταση, αν και χωρίς κάποια επισκευή ή συντήρηση.